Revised Customer process rubber deflashing in the Rubber & Plastics sector

Rubber deflashing

Remove flash to embrittle the rubber & plastics

PROCESS DESCRIPTION

All molded rubber parts have some kind of flash. There are two main processes to deflash parts: Tumble deflashing and Shot blasting deflashing


Tumble deflashing is used for simple rubber moldings with flashes only on the outside of the part. The embrittled flash is removed by rolling the parts in a tumbler. The process can be enhanced by using impact media such as steel balls, chains or brushes.


Shot blasting deflashing is used for more complicated parts (e.g. with flashes in inner bores or undercuts). Blast media are steel or polycarbonate pellets.

Revised Application technology rubber deflashing in the Rubber & Plastics sector

Rubber deflashing

Remove flash to embrittle the rubber parts

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.