Breadcrumb

Revised Customer process separation of composite materials in the Rubber & Plastics sector

Separation of composite materials

Achieve clear product separation

PROCESS DESCRIPTION

Composite materials such as fibre- or metal-reinforced thermoplastics and galvanised plastic parts, such as sanitary facilities or used tires, can be broken down into their constituent elements or have specific substances removed through cryogenic grinding, a technique that requires relatively little energy input.

 

Revised Application technology separation of composite materials in the Rubber & Plastics sector

Separation of composite materials

The composite material (fibre- or metal-reinforced thermoplastics, galvanised plastic parts, sanitary facilities or used tires) can be separated by means of impact stress

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.