revised: Customer process finishing in the Shipbuilding sector

Finishing

in shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

The completion of the ship takes place with finishing, where fittings and equipment are completed and hull and structures are provided with coatings. For a good coating steel structures must be free of rust and scaling. In shipbuilding this is often carried out using flame blasting.

Asset Publisher

revised: Application technology finishing in the Shipbuilding sector

Finishing

Expert know how and total gas supply concept

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.