revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Asset Publisher

4 arsye - Cilësi e Garantuar & Provuar

CILËSI E GARANTUAR & PROVUAR

4 arsye - Pajisje & Aksesore për Saldim

PAJISJE & AKSESORE PËR SALDIM

Përparësitë e Saldimit me gaze Messer

Me gazet mix për saldim që ofron Messer, ju kurseni  

Skedat e argumentit për Saldimin

GAZE MIX PËR SALDIM OFRUAR NGA MESSER: MBROJTJE E TREFISHTË E CILËSISË MË TË LARTË MBANI POZICIONIN TUAJ NË TREG ME INVESTIMET E DUHURA QË E BËJNË TË GJITHË...

4 arsye - Mbështetje profesionale

MBËSHTETJE PROFESIONALE

Formulari - broshurë kërkesë saldimi

Shkarkoni broshurën mbi gazet mix ofruar nga Messer për industrinë e saldimit ZBULONI SE SI MUND TË KURSENI KOHË, PUNË DHE PARA ...

Zgjedhja e dyfishtë - saldimi i elementit të parë

Dëshironi të dini më shumë rreth gazeve mix ofruar nga Messer për industrinë e saldimit?

Forma - kërkesë për konsulencë

Kërkoni konsulencë falas rreth saldimit EKSPERTËT TANË DO JU NDIHMOJNË ME KËNAQËSI ...

Lidhje të jashtme

Legal Terms ...

Person kontakti për gazet speciale, Shqipëri Duplicate 2

Gentian Durollari Person kontakti për gaze speciale, Shqipëri ...

Whistleblower

Whistleblower info

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.