revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Asset Publisher

Dioksid karboni

Artikull i Messer-it në lidhje me Dioksidin e karbonit

Gaze mjekësore

Informacioni jepet nga CSF Medical

Gaze speciale

GAZE SPECIALE Më shumë informacion Na kontaktoni

Shërbimi i azotit lëng

Shërbime që lidhen me furnizimin e azotit në sasi te vogla

Bulk supply

Information arround bulk supply

Qendrat e gazit

Informacion mbi qendrat e gazit

Siguria e produktit

Links to safety documentation

Messer në Shqipëri

Informacion kryesor për Messer Albagaz sh.p.k.

Njoftim mbi Sigurinë

Rreziku i Atmosferave të Pasuruara me Oksigjen në Objektet Shëndetësore

Safety Alarm - EIGA; Hazard of Oxygen Enriched Atmospheres in Healthcare Facilities

Document

Hazard of Oxygen-Enriched Atmospheres in Healthcare Facilities.
Recent incidents in healthcare facilities have highlighted the need to raise awareness of the hazards of oxygen-enriched atmospheres,...

New form

Na kontaktoni Plotësoni formularin në faqe ...

Person kontakti për gazet speciale, Shqipëri

Gentian Durollari Person kontakti për gaze speciale, Shqipëri ...

Person kontakti per gaze ushqimore, Shqipëri

Ilir Ajdini Person kontakti për gaze ushqimore, Shqipëri ...

Person kontakti për gaze saldimi, Shqipëri

person kontakti për gaze saldimi, Shqiperi

Për më shumë informacion, na kontaktoni

MESSER ALBAGAZ Gaze mjekësore, ushqimore,...

Kontakt në rast emergjence

Gentian Durollari Contact emergency - Messer Albagaz sh.p.k. ...

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.