revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Asset Publisher

Bombulat e gazit

Informacion në lidhje me bombulat e gazit

Siguria e produktit

Links to safety documentation

Informacion për emergjenca

Kontakt në rast emergjence

Shërbime saldimi

Pjesë për gazet për saldim

Na kontakoni

Na kontaktoni si më poshtë

Argon

Infomacion rreth Argonit

Acetileni

Informacion rreth Acetilenit

Faqet e reja të internetit

Mirësevini në faqen tonë të re të internetit ...

Dioksid karboni

Artikull i Messer-it në lidhje me Dioksidin e karbonit

Termat & Kushtet e Përgjithshme të Shitjes

Informohuni mbi Termat dhe Kushtet Tregtare të "Messer Albagaz" sh.p.k.

New form

Na kontaktoni Plotësoni formularin në faqe ...

Njoftim mbi Sigurinë

Njoftim nga EIGA

Person kontakti per gaze ushqimore, Shqipëri

Ilir Ajdini Person kontakti për gaze ushqimore, Shqipëri ...

Për më shumë informacion, na kontaktoni

MESSER ALBAGAZ Gaze mjekësore, ushqimore,...

Person kontakti për gaze saldimi, Shqipëri

person kontakti për gaze saldimi, Shqiperi

Kontakt në rast emergjence

Gentian Durollari Contact emergency - Messer Albagaz sh.p.k. ...

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.
Text to Identify Refresh CAPTCHA