revised: Customer process precut in the Shipbuilding sector

Precut

in shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

During the Pre-cut, components which are processed in further production steps are cut from sheets and profiles. Depending on the accuracy and critical heat input, different cutting methods are available. Typical processes are thermal cutting as well as sawing and milling.

 

revised: Application technology precut in the Shipbuilding sector

Precut

Application Know how and total supply concepts

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.