Breadcrumb

Aplikime me gaz - Testimi i Pajisjeve për Djegje

TESTIMI I PAJISJEVE PËR DJEGJE

Përzierje sintetike të gazeve të djegshëm për testimin dhe rregullimin e pajisjeve që funksionojnë me gaz

Prodhimi dhe Testimi i Pajisjeve për Djegje

Prodhimi i pajisjeve që funksionojnë me gaz me pajisjet për djegje(atmosferike) në Evropë, përfshirë pajisjet shtëpiake, p.sh. sobat e gatimit, pajisjet ngrohëse ose kaldajat, përmirësojnë ndjeshëm standardin tonë të jetesës. Gjatë zhvillimit, prodhuesit duhet të testojnë performancën operacionale. Duhet të sigurohet që procesi i djegies të jetë rregulluar siç duhet, në mënyrë që të arrihet efikasiteti maksimal në lidhje me prodhimin e ngrohjes dhe konsumin e lëndës djegëse. Për më tepër, ky test i performancës përbën bazën për përcaktimin e vlerës kalorifike të pajisjes në fjalë. Për këtë qëllim, kërkohen përzierje specifike të gazeve të ndezshëm me përbërje dhe presion të përcaktuar. Standardi Europian EN 437 dhe Marrëveshja Teknike e Hollandës NTA 8837 specifikojnë të ashtuquajturat "përzierje G".


Përzierjet G nga Messer

Messer ofron përzierjet G që kërkohen për të siguruar një test të sigurt dhe efikas të pajisjeve për djegje që funksionojnë me gaz. Përveç kësaj, Messer ofron një gamë të gjerë të gazeve për kalibrim për kalibrimin e pajisjeve të monitorimit të shkarkimit të gazit. Përvoja jonë e gjerë dhe shumëvjeçare dhe punonjësit tanë shumë të aftë në zhvillim, prodhim dhe analitikë vazhdimisht mundësojnë përmbushjen e pritshmërive të klientëve tanë për cilësi të lartë.

Gaze speciale

GAZE SPECIALE

A keni standarde të larta? Edhe ne kemi. Gaze speciale nga Messer

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.

Download Files Portlet

Këtu mund të shkarkoni materialin

Ju lutemi zgjidhni broshurat që dëshironi të shkarkoni.

Download selection