Breadcrumb

Udhëzues për Sigurinë

Udhëzues për Sigurinë

Më poshtë do të gjeni informacion mbi vetitë e gazeve në bombula nën presion.

Të nderuar konsumatorë të gazeve Messer

Messer prodhon dhe furnizon një gamë të gjerë gazesh në bombula nën presion.

Gazet janë të sigurt për tu përdorur - për sa kohë që ju respektoni vetitë e tyre të veçanta dhe ndiqni të gjitha udhëzimet nga furnitori juaj për të pasur një proces pune të sigurt dhe pa aksidente.

Ne po ju vemë në dispozicion udhëzues të ndryshëm sigurie të cilët përmbajnë informacion dhe këshilla sigurie rreth vetive të gazeve në bombula, si të trajtoni dhe si të transportoni bombula

Përmbajtja e bombulave të gazit

Çdo gaz ka vetitë e tij, gjë që ofron avantazhe, por gjithashtu shkakton rreziqe të konsiderueshme. Gjithashtu kini parasysh se gazi brenda bombulës është nën presion të lartë. Prandaj është thelbësore që të njiheni me vetitë e gazit në bombulën nën presion. E njëjta gjë vlen edhe për rreziqet që lidhen me të.

Ky udhëzues ju ofron informacione se si të identifikoni shpejt rreziqet dhe risqet që lidhen me gazet që jeni duke përdorur dhe ka për qëllim plotësimin e dispozitave rregullatore.

Trajtimi i sigurt i bombulave të gazit

Bombulat e gazit konsiderohen si pajisje portative me presion; ato paraqesin rreziqe të caktuara që duhet të merren parasysh, dhe ato duhet të trajtohen me kujdes. Bombulat e gazit janë të rënda dhe, në varësi të madhësisë së tyre, janë të vështira për t'u përdorur.

Ky udhëzues ka për qëllim t’ju informojë në lidhje me masat themelore paraprake që duhet të merren parasysh kur trajtoni bombula gazi nën presion.

Trajtimi këtu i referohet një metode ose veprimtarie mekanike të thjeshtë ose manuale me anë të së cilës lëvizen ose transportohen bombulat individualë të gazit.

Transporti i sigurt i bombulave të gazit

Transporti i gazeve shoqërohet me disa rreziqe potenciale. Këshillohet të përdoren shërbimet e një shoqërie të specializuar për transportin e gazeve - qoftë edhe në sasi të vogla.

Gjithashtu ne mund të organizojmë shpërndarjen e produkteve tona për ju.

Ky udhëzues ka për qëllim t’ju informojë në lidhje me masat themelore paraprake që duhet të merren parasysh kur transportoni sasi të vogla gazi me automjet.

Transporti i sigurt i akullit të thatë

Përdorimi i CO2 të ngurtë (akulli i thatë/dry ice) gjatë transportit të mallrave siguron mirëmbajtjen e zinxhirit të ftohjes dhe është veçanërisht i përhapur në transportin e produkteve ushqimore që prishen shpejt. Për të siguruar transport të sigurt kur përdorni CO2 të ngurtë, është e nevojshme të merren parasysh rreziqet potenciale.

Ky udhëzues përmban këshilla sigurie për përdorimin e CO2 të ngurtë (akull i thatë/dry ice) gjatë transportit të mallrave që prishen shpejt, në lloje të ndryshme të kutive frigoriferike.

Lidhja / Bashkimi i bombulave të gazit

Për sa i përket gazit në bombula, është nën presione të larta deri në 300 bar.

Mund të jetë gjithashtu toksik ose shumë reaktiv. Prandaj, sigurohuni që të njiheni me vetitë e gazit në bombulën. E njëjta gjë vlen edhe për rreziqet që lidhen me të.

Ky udhëzues ju jep informacione dhe këshilla se si të lidhni bombulat e gazit në mënyrë te sigurt.

 

Jemi në dispozicionin tuaj pr t'u përgjigjur të gjitha pyetjeve qe mund të keni.