revised_Customer process cooling water in the Water utilities sector

Cooling water

Conditioning of cooling water

PROCESS DESCRIPTION

Wherever cooling water is used in open, recirculating cooling systems, treatment of the cooling water is necessary. Reliable adjustment of the cooling water pH value is part of the treatment programme to prevent corrosion and scale formation. Conventionally, an acid such as sulphuric acid is used for pH-control.

 

revised_Application technology cooling water 1 in the Water utilities sector

Cooling water treatment with CO2

Tuning the pH with gases & right equipment

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.