Breadcrumb

revised_Customer process sewage treatment in the Water utilities sector

Sewage treatment

Activated Sludge Process

PROCESS DESCRIPTION

The oxygen supply of the activated sludge basin is one of the main factors determining the effluent quality and purification performance of a biological sewage treatment plant. Usually, aeration supplies the activated sludge basin with dissolved oxygen. However, if the waste water loads to the sewage treatment plant increase and exceed the original design values, this is no longer sufficient. 

 

revised_Application technology sewage treatment in the Water utilities sector

BIOX-Capacity Increase of WWTP

Proper dosing of oxygen to manage the biology

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.