revised: Customer process flame straightening in the Welding & Cutting sector

Flame Straightening

Shape correction by flame heating

PROCESS DESCRIPTION

When flame straightening, small areas of a metallic component are heated using a fuel gas/oxygen flame.  Hot metal becomes fluid, expands and compresses. When cooled it reverts to becoming solid, shrinks and applies tensile stress to the rest of the component. 

 

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.