Gaze mbrojtës për saldimin MIG

Gaz mbrojtës në saldimin MIG

Saldimi i materialeve me ngjyra (që nuk përmbajnë hekur) dhe metaleve të çmuar në teknikën e saldimit MIG me gaz mbrojtës inert në temperatura të larta.

Gaz mbrojtës për saldimin MIG

Të dyja llojet saldimeve MAG dhe MIG janë provuar si teknika moderne dhe efikase të saldimit. Ndryshe nga saldimi MAG, në saldimin MIG (saldimi me hark metalik me gaz inert) përdoren gaze joaktiv. Meqenëse ky gaz nuk reagon me materialet bazë dhe mbushëse dhe lejon përdorimin në temperatura shumë të larta, kjo teknikë saldimi përdoret për saldimin e çelikut inox ose saldimin e metaleve me ngjyra (që nuk përmbajnë hekur). Përdorimi i gazeve inerte mundëson saldimin me cilësi të lartë të bakrit, lidhjeve të aluminit ose aluminit.

Si funksionon saldimi MIG me gaz mbrojtës?

Në saldimin MIG, një hark elektrik krijohet kur një material mbushës ose tel saldimi prek përbërësin. Kjo shkrin skajet anësore të saldimit dhe i bashkon ato me anë të një teli saldimi. Kjo teknikë garanton një shpejtësi të lartë pune me standarde të shkëlqyera të cilësisë. Harku që rezulton në saldimin MIG mund të klasifikohet në tre nënkategori:

●    Saldim me hark të shkurtër: I përshtatshëm në mënyrë ideale për fleta të holla sepse nuk prodhohet pothuajse asnjë spërkatje ose pikë gjatë saldimit.

●    Saldim me hark me spërkatje: Aplikohet në mënyrë perfekte për fletët e trasha sepse për shkak të shpejtësisë së lartë të saldimit, krijohen kalime të materialit me spërkatje të ulët, rënie të imët dhe qark të shkurtër.

●    Saldim me hark pulsues: Mund të përdoret për të gjitha lllojet e trashësisë së fletëve dhe siguron kalime uniforme të materialit.

Shënim i rëndësishëm: Metoda MIG është e papërshtatshme për operacionet e saldimit në ambiente të jashtme. Gazi mbrojtës mund të lëshohet në erë dhe kështu të humbasë të gjitha karakteristikat e tij pozitive.

Saldimi TIG i çelikut inox

Shkurtimi TIG do të thotë Saldim me Gaz Inert Tungsten dhe është i krahasueshëm me teknikën e saldimit MAG. Në vend që të përdorni një tel shkrirjeje për të krijuar tegelin e saldimit, përdoret një elektrodë tungsteni që nuk shkrihet. Kjo elektrodë ka nevojë për një mjedis më inert siç është gazi mbrojtës Helium ose Argoni në mënyrë që të parandalojë djegien ose shkatërrimin e tij. Për saldimin TIG, Argon 4.6 për saldim është krejtësisht i përshtatshëm për të gjitha metalet me bazë hekuri dhe metale me ngjyra (që nuk përmbajnë hekur), si për saldimin DC (rrymë direkte) ashtu edhe AC (rrymë alternative).

Torçet e saldimit TIG mund të përmirësohen me një lente gazi. Kjo siguron një shkarkesë pa turbulencë (laminare) të gazit mbrojtës dhe përmirëson ndezjen e harkut në mënyrë të dukshme. Me një lente gazi, mund të prodhohen saldime më të ndritshme dhe ndodh më pak shtrembërim gjatë saldimit.

Bombula i gazit mbrojtës për saldim MIG për saldimin e metaleve të çmuara

Për saldimin e metaleve të çmuar, janë në dispozicion bombula me gaz mbrojtës në madhësi të ndryshme. Bombulat në dispozicion për qëllim tregtar vijnë në madhësi prej 8 l, 10 l dhe 20 l që mund të ndryshojnë në çmim. Sa më e madhe të jetë bombula me gaz mbrojtës, aq më i ulët është çmimi.

 

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.