High Pressure Canisters

High Pressure Canisters

High pressure canisters with a capacity of 34, 58 and 110 litres of gas are also available. They are suitable for toxic and corrosive pure gases and gas mixtures. The built-in shut-off valve...

High pressure canisters with a capacity of 34, 58 and 110 litres of gas are also available. They are suitable for toxic and corrosive pure gases and gas mixtures. The built-in shut-off valve is provided with the industrial connection 5/8” 18UNF (C10).

For high pressure canisters flow regulators with an integrated pressure reducer (fixed factory set pressure
value) and a primary pressure gauge, indicating the pressure in the canister, are available:

The S70 pressure regulator is optimised for laboratory and field applications
• compact, light-weight design
• fixed factory set outlet pressure of 4.13 bar
• fixed factory set flow rate, optionally from 0.25 to 7 l/min
• available in brass or stainless steel

The S75 is equipped with a flow selector (10 positions) allowing 3 different maximum outlet flows (3, 5 or
15 l/min)
• fixed factory set outlet pressure of 3.5 bar
• integrated safety relief valve
• available only in brass

Gaz në bombula të vogla - CAN gas

GAZ NË BOMBULA TË VOGLA - CANGAS

Bombula të vogla gazi, të njëpërdorimshme, të transportueshem për sasi të vogla

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.