Revised Customer process convertors in the Non ferrous metals sector

Convertors

Converting copper matte to blister copper

PROCESS DESCRIPTION

The copper matte retrieved during the initial melt is converted to blister copper by blowing an oxygen-containing gas into the converter. Both continuous and discontinuous processes are used here. Nearly 75 % of copper producers work with the discontinuous “Peirce-Smith"-converter where an oxygen/air mixture is introduced to the melt in two stages. The oxygen content is between 21 Vol.-% and 28 Vol.-%.

Revised Application technology convertors in the Non ferrous metals sector

Convertors with gases

Gas purging and tailormade support burners

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.