revised: Customer process cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

PROCESS DESCRIPTION

The aim of coating construction components is to create surface properties that the base material does not have. Important characteristics include:

 • Corrosion resistance
 • Wear resistance
 • Thermal or electrical resistance or conductivity
 • Optical properties

Often it is metals that are coated. Here methods are used whose principles of operation are known from joining technology, such as:

 • Soldering
 • Electric arc welding
 • Shield gas welding,
 • Plasma-powder welding

For heat sensitive or non-metallic components special processes have been developed, such as:

 • Thermal spraying
 • Vacuum-coating
 • Electro- or immersion bath-galvanisation
 • Chrome plating

revised: Application technology cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

Përmbledhje e gazeve për saldim

GAZE PËR SALDIM

MAG, MIG, TIG dhe gaze mbrojtës për saldim

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.

Asset Publisher

Termat dhe Kushtet e Blerjes të "Messer Albagaz"

Kushtet e përgjithshme të blerjes

Termat dhe Kushtet e Shitjes

Termat & Kushtet e Përgjithshme të Shitjes të "Messer Albagaz" sh.p.k.

Termat dhe Kushtet e Blerjes

Kushtet e përgjithshme të blerjes

Kodi Sjelljes për Partnerët e Biznesit

Kodi Sjelljes për Partnerët e Biznesit Në Messer, ne përpiqemi të veprojmë gjithmonë me një shkallë të lartë integriteti dhe...

Kodi Sjelljes

Kodi i Sjelljes Kodi ynë i Sjelljes krijon një bazë të qëndrueshme nga e cila ne zbatojmë norma etike si integriteti,...

Pajtueshmëria

Pajtueshmëria

Pajisje

Informacion mbi pajisjet

Lidhje të jashtme

Legal Terms ...

Deklarata e Parimeve

Të Drejtat e Njeriut dhe Kushtet e Punës në Messer

Udhëzues për Sigurinë

Udhëzues për Sigurinë