revised: Customer process cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

PROCESS DESCRIPTION

The aim of coating construction components is to create surface properties that the base material does not have. Important characteristics include:

 • Corrosion resistance
 • Wear resistance
 • Thermal or electrical resistance or conductivity
 • Optical properties

Often it is metals that are coated. Here methods are used whose principles of operation are known from joining technology, such as:

 • Soldering
 • Electric arc welding
 • Shield gas welding,
 • Plasma-powder welding

For heat sensitive or non-metallic components special processes have been developed, such as:

 • Thermal spraying
 • Vacuum-coating
 • Electro- or immersion bath-galvanisation
 • Chrome plating

revised: Application technology cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

Përmbledhje e gazeve për saldim

GAZE PËR SALDIM

MAG, MIG, TIG dhe gaze mbrojtës për saldim

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.

Asset Publisher

Dioksid karboni

Artikull i Messer-it në lidhje me Dioksidin e karbonit

Gaze mjekësore

Informacioni jepet nga CSF Medical

Gaze speciale

GAZE SPECIALE Më shumë informacion Na kontaktoni

Shërbimi i azotit lëng

Shërbime që lidhen me furnizimin e azotit në sasi te vogla

Bulk supply

Information arround bulk supply

Qendrat e gazit

Informacion mbi qendrat e gazit

Siguria e produktit

Links to safety documentation

Messer në Shqipëri

Informacion kryesor për Messer Albagaz sh.p.k.

Njoftim mbi Sigurinë

Rreziku i Atmosferave të Pasuruara me Oksigjen në Objektet Shëndetësore

Safety Alarm - EIGA; Hazard of Oxygen Enriched Atmospheres in Healthcare Facilities

Document

Hazard of Oxygen-Enriched Atmospheres in Healthcare Facilities.
Recent incidents in healthcare facilities have highlighted the need to raise awareness of the hazards of oxygen-enriched atmospheres,...

New form

Na kontaktoni Plotësoni formularin në faqe ...

Person kontakti për gazet speciale, Shqipëri

Gentian Durollari Person kontakti për gaze speciale, Shqipëri ...

Person kontakti per gaze ushqimore, Shqipëri

Ilir Ajdini Person kontakti për gaze ushqimore, Shqipëri ...

Person kontakti për gaze saldimi, Shqipëri

person kontakti për gaze saldimi, Shqiperi

Për më shumë informacion, na kontaktoni

MESSER ALBAGAZ Gaze mjekësore, ushqimore,...

Kontakt në rast emergjence

Gentian Durollari Contact emergency - Messer Albagaz sh.p.k. ...