revised: Customer process cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

PROCESS DESCRIPTION

The aim of coating construction components is to create surface properties that the base material does not have. Important characteristics include:

 • Corrosion resistance
 • Wear resistance
 • Thermal or electrical resistance or conductivity
 • Optical properties

Often it is metals that are coated. Here methods are used whose principles of operation are known from joining technology, such as:

 • Soldering
 • Electric arc welding
 • Shield gas welding,
 • Plasma-powder welding

For heat sensitive or non-metallic components special processes have been developed, such as:

 • Thermal spraying
 • Vacuum-coating
 • Electro- or immersion bath-galvanisation
 • Chrome plating

revised: Application technology cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

Përmbledhje e gazeve për saldim

GAZE PËR SALDIM

MAG, MIG, TIG dhe gaze mbrojtës për saldim

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.

Asset Publisher

New form

Na kontaktoni Plotësoni formularin në faqe ...

Person kontakti për gazet speciale, Shqipëri

Gentian Durollari Person kontakti për gaze speciale, Shqipëri ...

Person kontakti per gaze ushqimore, Shqipëri

Ilir Ajdini Person kontakti për gaze ushqimore, Shqipëri ...

Person kontakti për gaze saldimi, Shqipëri

person kontakti për gaze saldimi, Shqiperi

Për më shumë informacion, na kontaktoni

MESSER ALBAGAZ Gaze mjekësore, ushqimore, industriale,...

Kontakt në rast emergjence

Gentian Durollari Contact emergency - Messer Albagaz sh.p.k. ...

Argon

Infomacion rreth Argonit

Informacion për emergjenca

Kontakt në rast emergjence

Dioksid karboni

Artikull i Messer-it në lidhje me Dioksidin e karbonit

Teknologji aplikimi

Informacion jepet nga teknologji aplikimi CSF 

Na kontaktoni

Mund të na kontaktoni për më shumë informacion Give me extra information about the content of this page ...

Na kontakoni

Na kontaktoni si më poshtë

Formular për kontakt në rast emergjence

Kontaktoni në rast emergjence Register call ...

Gazet speciale

GAZET SPECIALE Më shumë informacion Na kontaktoni

Helium për tullumbace - Ballon Gas

HELIUM PËR TULLUMBACE Më shumë informacion Na kontaktoni

Pajisje

Informacion mbi pajisjet

Bulk supply

Information arround bulk supply