revised: Customer process cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

PROCESS DESCRIPTION

The aim of coating construction components is to create surface properties that the base material does not have. Important characteristics include:

 • Corrosion resistance
 • Wear resistance
 • Thermal or electrical resistance or conductivity
 • Optical properties

Often it is metals that are coated. Here methods are used whose principles of operation are known from joining technology, such as:

 • Soldering
 • Electric arc welding
 • Shield gas welding,
 • Plasma-powder welding

For heat sensitive or non-metallic components special processes have been developed, such as:

 • Thermal spraying
 • Vacuum-coating
 • Electro- or immersion bath-galvanisation
 • Chrome plating

revised: Application technology cladding in the Welding & Cutting sector

Cladding

Change of surface properties

Përmbledhje e gazeve për saldim

GAZE PËR SALDIM

MAG, MIG, TIG dhe gaze mbrojtës për saldim

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.
Text to Identify Refresh CAPTCHA

Asset Publisher

Bombulat e gazit

Informacion në lidhje me bombulat e gazit

Siguria e produktit

Links to safety documentation

Informacion për emergjenca

Kontakt në rast emergjence

Shërbime saldimi

Pjesë për gazet për saldim

Na kontakoni

Na kontaktoni si më poshtë

Argon

Infomacion rreth Argonit

Acetileni

Informacion rreth Acetilenit

Faqet e reja të internetit

Mirësevini në faqen tonë të re të internetit ...

Dioksid karboni

Artikull i Messer-it në lidhje me Dioksidin e karbonit

Termat & Kushtet e Përgjithshme të Shitjes

Informohuni mbi Termat dhe Kushtet Tregtare të "Messer Albagaz" sh.p.k.

New form

Na kontaktoni Plotësoni formularin në faqe ...

Njoftim mbi Sigurinë

Njoftim nga EIGA

Person kontakti per gaze ushqimore, Shqipëri

Ilir Ajdini Person kontakti për gaze ushqimore, Shqipëri ...

Për më shumë informacion, na kontaktoni

MESSER ALBAGAZ Gaze mjekësore, ushqimore,...

Person kontakti për gaze saldimi, Shqipëri

person kontakti për gaze saldimi, Shqiperi

Kontakt në rast emergjence

Gentian Durollari Contact emergency - Messer Albagaz sh.p.k. ...